Rosmaini_himstedt_2006

Rosmaini

September 26, 2014

The Himstedt Rosmaini Doll from the 2006 Collection

Rinike_himstedt_2006

Rinike

September 26, 2014

The Himstedt Rinike Doll from the 2006 Collection

Nuala_himstedt_2006

Nula

September 26, 2014

The Himstedt Nula Doll from the 2006 Collection

Nula_himstedt_2006

Nuala

September 25, 2014

The Himstedt Nuala Doll from the 2006 Collection

Nandini_himstedt_2006

Nandini

September 25, 2014

The Himstedt Nandini Doll from the 2006 Collection

Namor_himstedt_2006

Namor

September 25, 2014

The Himstedt Namor Doll from the 2006 Collection

Milani_himstedt_2006

Milani

September 25, 2014

The Himstedt Milani Doll from the 2006 Collection

Merete_himstedt_2006

Merete

September 25, 2014

The Himstedt Merete Doll from the 2006 Collection

Mera_himstedt_2006

Mera

September 25, 2014

The Himstedt Mera Doll from the 2006 Collection

Mava_himstedt_2006

Mava

September 25, 2014

The Himstedt Mava Doll from the 2006 Collection